Omschrijving van de afbeelding

Wie we steunen

De stichtingen die we ondersteunen dienen een aantoonbare kwaliteit, stabiliteit en professionaliteit te bezitten. Er worden stichtingen financieel ondersteund voor 3 jaar (partnerstichtingen) en stichtingen met een éénmalige donatie voor een project of activiteit (gunningstichting).

Partnerstichtingen die door middel van gelden door TheDutch4Kids worden ondersteund, dienen tevens in het bezit te zijn van een ANBI-status, dan wel reeds met een aanvraagprocedure te zijn gestart. Publicatie van de exploitatiebegroting is onderdeel van deze erkenning.

Stichting Vrienden van het Sophia

De Stichting Vrienden van het Sophia bestaat uit een klein, hecht en integer team dat zich dagelijks bezighoudt met fondsenwerving, financieel beheer en de organisatie van activiteiten zoals Sporten voor Sophia, Sophietjes verjaardag en de actie Lichtjes voor Sophia. Ook ondersteunt het team de initiatieven van particulieren en bedrijven die het Sophia Kinderziekenhuis een warm hart toedragen.

Het team wordt ondersteund door enthousiaste ambassadeurs: medewerkers van het Sophia Kinderziekenhuis. Zij kennen het Sophia Kinderziekenhuis vanuit de dagelijkse praktijk en weten als geen ander te vertellen waarom giften zo belangrijk zijn voor hun ziekenhuis en hoe uw geld goed wordt besteed.

Wij danken u voor uw steun om deze kwetsbare kinderen een kans te geven op een gezondere toekomst!

Stichting Bambanani

Wat als je ‘s morgens niet weet of je ‘s avonds iets te eten hebt? Als je bang bent en niet weet hoe laat je ouders thuiskomen? Dan is er weinig ruimte voor mooie toekomstdromen… En juist die gunnen we ze zo! Daarom: Bambanani, Growing dreams! Een goede start voor een beter leven…

“Wij hebben vanuit onze ervaring een professionele organisatie en een deskundig team opgebouwd,” vertelt Ed Rakhorst. “Ons doel is om alle projecten waarin we investeren duurzaam zelfredzaam te maken. We zorgen dus voor structurele, lokale oplossingen.

Dat doen we door de meest kwetsbare kinderen in deze townships een veilige, gezonde dagopvang te bieden. Zo geven we een enorme impuls aan de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen in de Zuid-Afrikaanse townships door voeding, educatie en sport…

Sport in deze townships raakt en verbindt. Vanuit die kracht willen we steun geven aan deze kwetsbare groep. Want als je kinderen helpt te groeien brengt dat de hele gemeenschap verder. De jongeren leren discipline opbrengen, voelen zich betrokken bij hun team en de competitie. Dat motiveert ze om gezond te eten en leven en zich niet te verliezen in drugsgebruik of crimineel gedrag.

Als je iets voor een ander kan doen, dan moet je dat doen – Johan Cruijf –

Bekijk de website Sikkelcelfonds

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte die gekenmerkt wordt door ernstige bloedarmoede en het optreden van ondragelijke pijnaanvallen (sikkelcelcrisen). Na verloop van tijd raken alle organen beschadigd.

Ieder jaar worden er wereldwijd 300.000 kinderen met sikkelcelziekte geboren. In 2050 zal dit aantal naar schatting oplopen naar 400.000. Mensen met sikkelcelziekte kunnen al op jonge leeftijd te maken krijgen met hersen- en botinfarcten, nierschade, hartfalen en ernstig verlopende infecties. Patiënten met sikkelcelziekte overlijden vaak veel te jong.

Stichting het Sikkelcelfonds is opgericht in 2017 en wil meer aandacht genereren voor de oplossing van de sikkelcelziekte. Met behulp van donaties wil het Sikkelcelfonds baanbrekend, wetenschappelijk onderzoek financieren, om zo in de toekomst deze slopende en pijnlijke ziekte te genezen.

Prinses Máxima Centrum: Outreach Programma

Met ingang van dit jaar verwelkomen we een nieuwe partnerstichting: het Outreach programma van het Prinses Máxima Centrum.

Het Outreach programma van het Prinses Máxima Centrum zet zich in om de ongelijkheid van overlevingskansen van kinderkanker wereldwijd aan te pakken. Terwijl in Nederland de overlevingskans voor kinderkanker maar liefst 75% bedraagt, ligt dit percentage in lage- en middeninkomenslanden rond de 10%. Een onaanvaardbaar groot verschil.

Op dit moment werkt het Outreach programma samen met collega's van ziekenhuizen in Kenia, Malawi, Tanzania, Indonesië, Suriname en Kosovo om de vooruitzichten voor kinderen met kanker daar te verbeteren. Door middel van verschillende activiteiten, waaronder het bieden van trainingen en doen van onderzoek, het opzetten van een specifiek kinderkanker registratiesysteem, het organiseren van landelijke bijeenkomsten, en het verbeteren van de lokale gezondheidsinfrastructuur, zet het Outreach programma zich actief in om deze ongelijkheid te verkleinen. Tijdens de tweejaarlijkse werkbezoeken delen ze kennis, wisselen ze ervaringen uit bouwen ze lokale capaciteiten op. Door de uitwisselingen en bevindingen met internationale collega's wordt ook de kennis van kinderkanker in Nederland verrijkt en de zorg verbeterd.

Met deze doelgerichte aanpak streeft het Outreach programma van Prinses Máxima Centrum ernaar om de overlevingskansen voor kinderen met kanker in lage-en middeninkomens landen te verbeteren en kinderen wereldwijd meer hoop te bieden op een (gezonde) toekomst.

Meer informatie is ook te vinden op de website van World Child Cancer NL.

Overzicht Stichtingen

In de afgelopen negen jaar is er € 878.558,- opgehaald voor de volgende stichtingen:

 • AveCatorce Foundation
 • Cambodian Children Support Foundation
 • Education For All
 • Isabelo Foundation
 • Kids Rights
 • Foundation
 • Malaika Kids
 • Moz Kids
 • NCFS
 • NTI NLP Foundation
 • Project Kinderopvang Nickerie
 • Robert Kalkman Foundation
 • Stichting Acodo Nederland
 • Stichting Beat Batten
 • Stichting BreakSquad
 • Stichting Dolphins for Davey
 • Stichting Gofua
 • Stichting Hartekind
 • Stichting Het Sikkelcelfonds
 • Stichting Humanitas, afdeling Gorinchem
 • Stichting Inmenszo
 • Stichting Karuna Foundation
 • Stichting KidsRights
 • Stichting Lusa
 • Stichting Metakids
 • Stichting Net4kids Aid Foundation
 • Stichting Orange Babies
 • Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
 • Stichting Sunrise Education
 • Stichting Vrienden van het Erasmus MC Sophia
 • Stichting Vrienden van het Sophia
 • Stng Vrienden UMC Utrecht
 • Youth Academy
Word vriend