markus-spiske-Fm4KFTgwK0Q-unsplash

Missie & Visie

Onze missie

TheDutch4Kids is een onafhankelijke stichting die activiteiten rondom golfbaan The Dutch organiseert met het doel geld in te zamelen voor projecten om kinderen een betere toekomst te bieden. De opbrengsten van de projecten waar TheDutch4Kids zich voor inzet, worden in samenwerking met gerenommeerde (internationale) stichtingen, aan vooraf bepaalde “kinderprojecten” besteed.

Onze visie

TheDutch4Kids is een onafhankelijke stichting die geld inzamelt voor stichtingen met een focus op het bieden van een betere toekomst aan kinderen. Hierbij vindt TheDutch4Kids het van belang dat de stichtingen die zij ondersteunen een aantoonbare kwaliteit, stabiliteit en professionaliteit bezitten. TheDutch4Kids richt zich op kinderen die hulp nodig hebben, ongeacht afkomst, religie en voorgeschiedenis.

Word vriend