Privacystatement

TheDutch4Kids hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers die TheDutch4Kids.nl bekijken en klanten die gebruik maken van onze dienstverlening. Persoonsgegevens die we verwerken worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Opslag van persoonlijke informatie binnen TheDutch4Kids

TheDutch4Kids is een onafhankelijke stichting die geld inzamelt voor stichtingen met een focus op het bieden van een toekomst aan hulpbehoevende kinderen. Om dit doel na te streven worden jaarlijks evenementen georganiseerd. Om deze diensten te kunnen leveren slaat TheDutch4Kids zowel persoonlijke als niet-persoonlijke data op over de organisaties en individuen die gebruik maken van onze dienstverlening. Deze data kan persoonsgegevens bevatten, zoals ‘naam-adres-woonplaats’-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

TheDutch4Kids verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

 • ​ons een e-mail stuurt;
 • je aanmeldt voor een evenement;
 • telefonisch contact opneemt met TheDutch4Kids;

Je bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten, maar zonder deze gegevens is je aanmelding niet volledig.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Specifieker worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • ​het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail zijn gestuurd.
 • het verwerken van jouw aanmelding voor een evenement.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • ​alle personen die namens TheDutch4Kids van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen met eventueel een extra beveiliging buiten onze werkomgeving;
 • we zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

TheDutch4Kids zal jouw persoonlijke gegevens nooit verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de volgende diensten:

 • ​het verzorgen van de financiële afhandeling;

Mocht je willen weten naar welke derde partijen er gegevens worden verstrekt, dan kun je contact opnemen met TheDutch4Kids via bestuur@thedutch4kids.nl.

We geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of subverwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens alleen aan andere partijen verstrekken indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om TheDutch4Kids te vragen welke persoonsgegevens over jou beschikbaar zijn. TheDutch4Kids zal op dit verzoek viabestuur@thedutch4kids.nlbinnen vier weken reageren. Vervolgens kan je TheDutch4Kids verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook op dit verzoek zal TheDutch4Kids binnen vier weken reageren.

Aanpassen privacy statement

Wanneer TheDutch4Kids besluit haar privacy statement aan te passen, dan worden deze aanpassingen direct opgenomen in dit privacy statement. We raden daarom aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Vragen?

Mocht je vragen over het privacy statement hebben, dan kun je contact opnemen met bestuur@thedutch4kids.nl.

Word vriend