image-2017-11-02-18

Charity Day 2017

De jaarlijkse Charity Day op The Dutch, georganiseerd door de stichting TheDutch4Kids, heeft op dinsdag 31 oktober jl. weer plaatsgevonden en was wederom een zeer geslaagde dag.

image-2017-11-02-18

Deze spectaculaire golfdag, aangekleed met veiling en loterij, heeft als doel om kinderen meer mogelijkheden te geven in hun leven. Om het geld op de juiste plaats goed te besteden, werkt TheDutch4Kids samen met de partnerstichtingen Education for All Marocco, KidsRights en de drie kinderziekenhuizen Emma, Sophia en Wilhelmina. Ook regionale stichtingen worden voorzien van een bijdrage voor specifieke projecten die de kansen van kinderen vergroten.

Aan het einde van de avond werd bekend gemaakt dat er een fantastisch resultaat is bereikt. Er is in totaal € 110.000 opgehaald!

Dank aan alle deelnemers, sponsoren, de golfpro’s en The Dutch!

EFA_logo-1

Education for All

Educate a boy and you educate the man. Educate a girl and you educate a family, a community, a nation.

Er zijn maar weining meisjes uit de rurale gebieden van de Hoge Atlas in Marokko die de kans krijgen om na de basisschool hun schoolopleiding te vervolgen. Dit betekent dat ruim 80% van alle Marokkaanse meisjes en vrouwen in deze rurale gebieden analfabeet zijn.

De afstand van huis tot de dichtsbijzijnde middelbare school is vaak 4 tot 8 uur lopen per dag. Ouders vinden dit onveilig voor hun dochters en daardoor blijven de meeste meisjes thuis. Sommigen trouwen dan op zeer jonge leeftijd, zonder kans op een betere toekomst.

Education for All (EFA) richt zich met name op meisjes uit zeer arme gezinnen die ver weg wonen en die zonder EFA geen kans zouden hebben op vervolgonderwijs. EFA bouwt en managed internaten voor deze meisjes in die plaatsen waar zich een middelbare school bevindt en hiermee creëren wij de mogelijkheid voor een aantal meisjes uit de regio op een vervolgopleiding.

In 2007 is EFA gestart met het eerste internaat in Asni met plaats voor 36 meisjes.
Conform planning openen we in september 2015 het vijfde internaat met plaats voor ca. 50 meisjes.
In totaal biedt EFA dan met de start van het komende schooljaar plaats aan 168 meisjes in 5 internaten met 18 meisjes op de Universiteit.
Met een slagingspercentage van meer dan 90% draagt EFA haar steentje bij aan de ontwikkeling van de huidige en toekomstige generatie van meisjes en vrouwen in de rurale gebieden.

Verandering begint bij onderwijs voor meisjes.

Logo-KidsRights-300x95-1

KidsRights

KidsRights gelooft in een wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot hun rechten waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. KidsRights ziet kinderen als changemakers die de wereld in beweging kunnen brengen. De stichting faciliteert kinderen daarbij door hen een stem te geven en bij het uitvoeren van hun acties. KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. Een voorbeeld is de Internationale Kindervredesprijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten.

Om inzichten te krijgen in de status van kinderrechten wordt er regelmatig onderzoek gedaan. Een voorbeeld is de KidsRights Index. Deze brengt jaarlijks in kaart hoe landen wereldwijd kinderrechten naleven en in hoeverre zij toegerust zijn om de kinderrechten in eigen land te bevorderen.

Kinderen uit de slavernij en in school in India
KidsRights financiert ook lokale projecten gericht op het verbeteren van kinderrechten en stimuleren van kindparticipatie. Zo steunt KidsRights het BBA Kindslavenproject in India.
Kindslavernij en exploitatie zijn in India voor miljoenen kinderen de dagelijkse werkelijkheid. Met steun van KidsRights kan onze lokale partner BBA rond de 800 kinderen per jaar bevrijden uit de kindslavernij. De kinderen worden tijdelijk opgevangen in een opvanghuis, waar zij medisch en psychisch worden ondersteund. De kinderen die nog niet naar huis kunnen worden een tot meerdere jaren opgevangen in een gezinsvervangend tehuis. Vanuit dit tehuis gaan zij naar school en bouwen ze aan hun toekomst.

Kinderrechten zijn ook belangrijk in Nederland!

KidsRights vindt het belangrijk dat kinderen leren over hun rechten en wil hen daar actief bij betrekken, ook in Nederland! Speciaal voor basisscholen hier stelt KidsRights lesmateriaal over kinderrechten beschikbaar. Het Kinderrechtenlespakket informeert kinderen over wat kinderrechten inhouden, waarom ze belangrijk zijn voor kinderen in Nederland en kinderen wereldwijd.

Gebundelde krachten drie ziekenhuizen

emma_logo
sophia-ziekenhuis-300x190
logo_vrienden_umc_wkz_UMCMAIL-300x80-1

De beste toekomst voor een te vroeg geboren kind

In Nederland wordt één op de zeven kinderen te vroeg geboren, dat wil zeggen voor de 37ste week van de zwangerschap. Jaarlijks worden in Nederland 700 baby’s zelfs al vóór een zwangerschapsduur van 28 weken geboren. Deze kinderen worden opgenomen op de afdeling Intensive Care Neonatologie van één van de academische kinderziekenhuizen.

Speciaal voor TheDutch4Kids bundelen wij onze krachten: Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam. Gezamenlijk maken wij ons sterk om kinderen de beste kwaliteit van leven te geven. Dat kunnen we alleen met uw hulp. Dankzij donaties is belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk en financieren we projecten die innovatieve zorg op topniveau mogelijk maken.

De opbrengst van dit golftoernooi gaat naar een betere toekomst voor te vroeg geboren kinderen. Sommige kinderen komen al bij 24 weken ter wereld en zijn zo groot als een handpalm en hebben een gewicht van soms onder de 500 gram. Deze groep kinderen heeft gelukkig een steeds grotere overlevingskans, maar staat direct bij de geboorte al op flinke achterstand. Door middel van onderzoek kunnen we beter inzicht krijgen in de ontwikkeling van deze kinderen, zodat we problemen kunnen voorkomen of beperken.

Wij danken u voor uw steun om deze kwetsbare kinderen een kans te geven op een gezondere toekomst!

Impressie van de dag

Word vriend