Close

Onze missie

TheDutch4Kids is een onafhankelijke stichting die activiteiten rondom golfbaan The Dutch organiseert met het doel geld in te zamelen voor projecten om kinderen een betere toekomst te bieden. De opbrengsten van de projecten waar TheDutch4Kids zich voor inzet, worden in samenwerking met gerenommeerde (internationale) stichtingen, aan vooraf bepaalde “kinderprojecten” besteed.

Onze visie

TheDutch4Kids is een onafhankelijke stichting die geld inzamelt voor stichtingen met een focus op het bieden van een betere toekomst aan kinderen. Hierbij vindt TheDutch4Kids het van belang dat de stichtingen die zij ondersteunen een aantoonbare kwaliteit, stabiliteit en professionaliteit bezitten. TheDutch4Kids richt zich op kinderen die hulp nodig hebben, ongeacht afkomst, religie en voorgeschiedenis.

 

Samenstelling bestuur

Herman Bol

Voorzitter

Private member The Dutch

Bas van der Corput

Penningmeester

Mededirecteur en partner bij Hoek en Blok in Sliedrecht en Barendrecht

Ingrid Cantrijn

Secretaris

Directeur/eigenaar van Cantrijn Groep in Gorinchem

Jan van Vuuren

Vice-voorzitter

Directeur/eigenaar EXB Software in Rotterdam

Mario Kruijt

Bestuurslid 

Directeur/eigenaar Cryo Solutions BV in Den Bosch

Private member The Dutch

Bas Rachman

Bestuurslid

Private member The Dutch

Phil Helsby

Bestuurslid 

Managing Director bij The Dutch

Ton Rietdijk

Bestuurslid

Private member The Dutch

ANBI-Status

TheDutch4Kids werkt onder de ANBI-status (RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 820622801). Een officiële status voor stichtingen zonder winstoogmerk, waarmee de professionaliteit en transparantie van de stichting zijn gewaarborgd. Partnerstichtingen die door middel van gelden door TheDutch4Kids worden ondersteund, dienen tevens in het bezit te zijn van een ANBI-status, dan wel reeds met een aanvraagprocedure te zijn gestart. Publicatie van de exploitatiebegroting is onderdeel van deze erkenning.

Bij vragen over het financieel verslag kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Financiële verantwoording