Close

Charity Day 2015

De jaarlijkse Charity Day op The Dutch, georganiseerd door de stichting TheDutch4Kids, is een groot succes geworden. Op de spectaculaire golfdag, aangekleed met veiling en loterij, is € 115.000 Euro opgehaald met het doel kinderen meer mogelijkheden te geven in hun leven. Om het geld op de juiste plaats goed te besteden, werkt TheDutch4Kids samen met vijf partnerstichtingen Net4Kids, stichting Acodo, Robert Kalkman Stichting, Education for All Marocco en de stichting NTI NLP. Ook regionale stichtingen worden voorzien van een bijdrage voor specifieke projecten die de kansen van kinderen vergroten.

“Doordat diverse sponsors, waaronder The Dutch zelf, belangeloos aan het evenement hun bijdrage leverden, is voor het vierde jaar op rij de opbrengst boven de ton. Een fantastische prestatie van bestuur en alle betrokken partijen,” aldus Mario Kruijt voorzitter van TheDutch4Kids.

Foto’s

Partnerstichtingen

TheDutch4Kids steunt de volgende partnerstichtingen:

Cambodja is een erg arm land, en kinderen zijn daarbij altijd een kwetsbare groep. Het kindertehuis Acodo zet zich in voor weeskinderen en andere kansarme kinderen in de provincie Siem Reap. In het kindertehuis wonen 40 tot 60 kinderen. Naast het kindertehuis zet Acodo zich in voor de zeer arme gezinnen in het noorden van Cambodja. Acodo is gestart met het programma “Indigent Family Support & Community Training Centres”. Een van de prioriteiten is de ondersteuning van twaalf gerichte districten in de provincie Siem Reap, waar de inwoners in extreme armoede leven. Empowerment van de plattelandsbevolking van Cambodja op het basisniveau is van vitaal belang, zodat zij hun eigen leven kunnen verbeteren. Het programma is opgezet om zelfredzaamheid en duurzame productie van voedsel te bevorderen. Stichting Acodo Nederland ondersteunt het kindertehuis Acodo in Cambodja. Onze betrokkenheid dateert van 2009, en de Stichting Acodo Nederland is opgericht in 2011.
Door het oprichten van de stichting, en de toename van financiële middelen, zijn wij in staat om grotere projecten aan te pakken. Zo hebben wij een belangrijk aandeel gehad in het opzetten van de Acodo Farm, die op termijn inkomsten moet genereren voor hun activiteiten, en een nieuwe keuken met overkapping en toiletten laten bouwen, zodat de kinderen samen maaltijden kunnen gebruiken.

Veel mensen en organisaties willen écht een verschil maken. Dat kan bij Net4kids! Door kinderen in Afrika en Azië integrale ondersteuning te geven met structurele en concrete projecten op het gebied van opvang, scholing en gezondheidszorg. Kies zelf je hulpproject, krijg 100% transparantie over bestedingen en zie welke directe impact jouw donatie heeft. TheDutch4Kids steunt via Net4kids het Kushi home in Delhi. Klik hier voor meer informatie.

 

NTI NLP Foundation helpt kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling. Door ondersteuning op het vlak van communicatie en persoonlijke groei wordt de mentale, emotionele en sociale ontwikkeling positief beïnvloed. De besteding van de gelden is verspreid over een groot aantal aandachtsgebieden, zoals: kinderen waar de reguliere instanties te kort schieten; ondersteuning van kinderen met trauma of handicap (bv. via Stichting de Jonge Weduwe en Stichting Only Friends); jongerenprojecten in Suriname; basisschool het Kleurenorkest; project ‘Uit de schaduw’ voor jongeren op scholen; lokaal jongerencentrum; en nog veel meer… Dank namens hen allen voor uw steun!

 

De Robert Kalkman Foundation laat kinderen met kanker en/of een beperking kennis maken met de fascinerende wereld van Golf. Ook hun broertjes/zusjes/vriendje/vriendinnetje kunnen meedoen met de Golf Fun clinics. Door het plezier, ontspanning, afleiding, frisse lucht en het competitie-element leven de kinderen helemaal op en ontstaan nieuwe vriendschappen. Voor de ouders is dit een bijzondere en indrukwekkende ervaring. Dit geeft de kinderen veel kracht en energie om door te gaan. Marco van Basten is ambassadeur van de Robert Kalkman Foundation.

Education for All

Educate a boy and you educate the man.
Educate a girl and you educate a family, a community, a nation.
Er zijn maar weining meisjes uit de rurale gebieden van de Hoge Atlas in Marokko die de kans krijgen om na de basis school hun schoolopleiding te vervolgen. Dit betekent dat ruim 80% van alle marokkaanse meisjes en vrouwen in deze rurale gebieden analfabeet zijn.
De afstand van huis tot de dichtsbijzijnde middelbare school is vaak 4 tot 8 uur lopen per dag. Ouders vinden dit onveilig voor hun dochters en daardoor blijven de meeste meisjes thuis. Sommigen trouwen dan op zeer jonge leeftijd, zonder kans op een betere toekomst.

Education for All (EFA) richt zich met name op meisjes uit zeer arme gezinnen die ver weg wonen en die zonder EFA geen kans zouden hebben op vervolgonderwijs. EFA bouwt en managed internaten voor deze meisjes in die plaatsen waar zich een middelbare school bevindt en hiermee creëren wij de mogelijkheid voor een aantal meisjes uit de regio op een vervolgopleiding.

In 2007 is EFA gestart met het eerste internaat in Asni met plaats voor 36 meisjes.
En in september 2015 openen we het vijfde internaat met plaats voor ca. 50 meisjes.
In totaal biedt EFA dan met de start van het komende schooljaar plaats aan 168 meisjes in  5 internaten met 18 meisjes op de Universiteit.

Met een slagingspercentage van meer dan 90% draagt EFA haar steentje bij aan de ontwikkeling van de huidige en toekomstige generatie van meisjes en vrouwen in de rurale gebieden.

Verandering begint bij onderwijs voor meisjes