Close

Charity Day 2014

De jaarlijkse Charity Day op The Dutch, georganiseerd door de stichting TheDutch4Kids, is een groot succes geworden. Op de spectaculaire golfdag, aangekleed met veiling en loterij, is meer dan 100.000 Euro opgehaald met het doel kinderen meer mogelijkheden te geven in hun leven. Om het geld op de juiste plaats goed te besteden, werkt TheDutch4Kids samen met vier partnerstichtingen Net4Kids, stichting Acodo, Robert Kalkman Stichting en de stichting NTI NLP. Ook regionale stichtingen worden voorzien van een bijdrage voor specifieke projecten die de kansen van kinderen vergroten.

“Doordat diverse sponsors, waaronder The Dutch zelf, belangeloos aan het evenement hun bijdrage leverden, is voor het derde jaar op rij de opbrengst boven de ton. Een fantastische prestatie van bestuur een alle betrokken partijen,” aldus Mario Kruijt voorzitter van TheDutch4Kids.

Programmaboekje

Partnerstichtingen

TheDutch4Kids steunt de volgende partnerstichtingen:

Cambodja is een erg arm land, en kinderen zijn daarbij altijd een kwetsbare groep. Het kindertehuis Acodo zet zich in voor weeskinderen en andere kansarme kinderen in de provincie Siem Reap. In het kindertehuis wonen 40 tot 60 kinderen. Naast het kindertehuis zet Acodo zich in voor de zeer arme gezinnen in het noorden van Cambodja. Acodo is gestart met het programma “Indigent Family Support & Community Training Centres”. Een van de prioriteiten is de ondersteuning van twaalf gerichte districten in de provincie Siem Reap, waar de inwoners in extreme armoede leven. Empowerment van de plattelandsbevolking van Cambodja op het basisniveau is van vitaal belang, zodat zij hun eigen leven kunnen verbeteren. Het programma is opgezet om zelfredzaamheid en duurzame productie van voedsel te bevorderen. Stichting Acodo Nederland ondersteunt het kindertehuis Acodo in Cambodja. Onze betrokkenheid dateert van 2009, en de Stichting Acodo Nederland is opgericht in 2011.
Door het oprichten van de stichting, en de toename van financiële middelen, zijn wij in staat om grotere projecten aan te pakken. Zo hebben wij een belangrijk aandeel gehad in het opzetten van de Acodo Farm, die op termijn inkomsten moet genereren voor hun activiteiten, en een nieuwe keuken met overkapping en toiletten laten bouwen, zodat de kinderen samen maaltijden kunnen gebruiken.

Veel mensen en organisaties willen écht een verschil maken. Dat kan bij Net4kids! Door kinderen in Afrika en Azië integrale ondersteuning te geven met structurele en concrete projecten op het gebied van opvang, scholing en gezondheidszorg. Kies zelf je hulpproject, krijg 100% transparantie over bestedingen en zie welke directe impact jouw donatie heeft. TheDutch4Kids steunt via Net4kids het Kushi home in Delhi. Klik hier voor meer informatie.

 

NTI NLP Foundation helpt kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling. Door ondersteuning op het vlak van communicatie en persoonlijke groei wordt de mentale, emotionele en sociale ontwikkeling positief beïnvloed. De besteding van de gelden is verspreid over een groot aantal aandachtsgebieden, zoals: kinderen waar de reguliere instanties te kort schieten; ondersteuning van kinderen met trauma of handicap (bv. via Stichting de Jonge Weduwe en Stichting Only Friends); jongerenprojecten in Suriname; basisschool het Kleurenorkest; project ‘Uit de schaduw’ voor jongeren op scholen; lokaal jongerencentrum; en nog veel meer… Dank namens hen allen voor uw steun!

 

De Robert Kalkman Foundation laat kinderen met kanker en/of een beperking kennis maken met de fascinerende wereld van Golf. Ook hun broertjes/zusjes/vriendje/vriendinnetje kunnen meedoen met de Golf Fun clinics. Door het plezier, ontspanning, afleiding, frisse lucht en het competitie-element leven de kinderen helemaal op en ontstaan nieuwe vriendschappen. Voor de ouders is dit een bijzondere en indrukwekkende ervaring. Dit geeft de kinderen veel kracht en energie om door te gaan. Marco van Basten is ambassadeur van de Robert Kalkman Foundation.