Mission Statement

TheDutch4Kids is een onafhankelijke stichting die activiteiten rondom golf organiseert met het doel geld in te zamelen voor kansarme en hulpbehoevende kinderen in de wereld. De opbrengsten van de projecten waar TheDutch4Kids zich voor inzet, worden in samenwerking met gerenommeerde (internationale) stichtingen, aan vooraf bepaalde “kinderprojecten” besteed.