Giften

Stichting TheDutch4Kids steunt Stichting LUSA

7 december 2015

Bovenste rij: Jan van Vuuren, Mario Kruijt, Ingrid Cantrijn, Liselotte van Son en David Burnside (allen van het bestuur TheDutch4Kids)
Middelste rij: Mandy Kühne en Jacques Katif (bestuur TD4K)
Onderste rij: Peter van Rooijen (bestuur TD4K), Roelof Jansen (penningmeester van Stichting LUSA) en Birgitta Jansen (secretaris van Stichting LUSA).

Stichting LUSA heeft op 7 december j.l. € 2.000,- ontvangen vanuit de opbrengst van de TheDutch4Kids Charity Day 2015.

Eind 2014 maakt Stichting LUSA met haar getalenteerde musicalleerlingen een Wintermusical. Een feel-good voorstelling vol zang, dans en spel, bestemd voor het hele gezin. LUSA maakt voorstellingen met amateurs op professionele wijze. Dat betekent dat telkens behoorlijke investeringen nodig zijn om zowel on als off stage de kwaliteit te kunnen leveren die het Gorinchemse publiek van ons verwacht. Om de voorstellingen betaalbaar te houden, ook voor gezinnen met een kleinere beurs, zoekt LUSA continu naar win-win situaties met andere partijen. Vaak spelen wij onze voorstellingen op één vaste locatie. Maar na onze vorige voorstelling ‘Er was eens…’ bijna dertig keer te hebben mogen spelen op alle Gorinchemse basisscholen, lijkt het ons geweldig om de Wintermusical ook op locatie te kunnen uitvoeren. Vooral als dit locaties betreft waar kinderen zijn, voor wie het bezoeken van een theater niet vanzelfsprekend is (ziekenhuis, opvangcentrum, kliniek).

 

 

Stichting TheDutch4Kids steunt Malaika Kids

7 december 2015

Bovenste rij: Peter van Rooijen, Jan van Vuuren, Mario Kruijt en Liselotte van Son (allen van het bestuur TheDutch4Kids)
Middelste rij: Mandy Kühne (bestuur TD4K), Jacques Katif (bestuur TD4K) en Aad van Vliet (vrijwilliger van Malaika Kids)
Onderste rij: Ton Willemsen (voorzitter van Malaika Kids), Ingrid Cantrijn (bestuur TD4K) en David Burnside (bestuur TD4K).

Malaika Kids heeft op 7 december j.l. € 2.000,- ontvangen vanuit de opbrengst van de TheDutch4Kids Charity Day 2015.

Malaika Kids heeft als doel weeskinderen in Tanzania een betere toekomst te geven.
In eerste instantie worden de kinderen opgevangen in hun Reception Home in Dar es Salaam om te proberen de kinderen bij familieleden onder te brengen, die daarbij kunnen worden ondersteund aan de hand van een Relative Support Programma.

Voor de kinderen die geen familie meer hebben en voor wie geen verzorging in de lokale community kan worden gevonden, hebben ze in de afgelopen jaren het Malaika Kids kinderdorp in Mkuranga gebouwd. Thans helpen ze 70 kinderen door middel van het RSP en wonen er 80 kinderen in het kinderdorp.

 

 

Stichting TheDutch4Kids steunt Moz Kids

30 maart 2015

V.l.n.r. Jozien Kruijthof, Jan van Vuuren, Koen Biesheuvel.

Stichting Moz Kids heeft op 30 maart j.l. € 2.000,- ontvangen vanuit de opbrengst van de TheDutch4Kids Charity Day. Jan van Vuuren, bestuurslid Stichting TheDutch4Kids, reikte in aanwezigheid van het voltallige bestuur van TheDutch4Kids de cheque van € 2.000,- uit aan Jozien Kruijthof, voorzitter van stichting Moz Kids en Koen Biesheuvel, algemeen bestuurslid / marketingcommunicatiemedewerker van stichting Moz Kids.

Stichting Moz Kids is een christelijke jonge non-profit organisatie die zich inzet om zo’n 30 weeskinderen, verdeeld over twee weeshuizen, in Mozambique te ondersteunen. De missie van Moz Kids is om een financiële bijdrage te leveren aan de eerste levensbehoeften van een kind in Mozambique om het leven daar iets makkelijker te maken en om deze kinderen een thuis en hun toekomst terug te geven. Met het geld kan de stichting de bouw van Casa Gemma, het nieuwe weeshuis in aanbouw, voortzetten.

 

Stichting TheDutch4Kids steunt regionale initiatieven

2 juni 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gorinchemse Stichting Inmenszo en de afdeling Gorinchem van de Stichting Humanitas hebben ieder 2.500 Euro ontvangen vanuit de opbrengst van de TheDutch4Kids Charity Day. Dit jaarlijks groots opgezette golfevenement op The Dutch in Spijk steunt naast een aantal landelijke ook graag regionaal gevestigde stichtingen. De Stichting Inmenszo helpt vanuit Gorinchem schoolkinderen in Peru en de afdeling Gorinchem van de Stichting Humanitas verzorgt diverse projecten binnen het thema opvoeden voor kinderen in Gorinchem. Anika van der Kevie (l) namens Stichting Inmenszo en Lia Bakker (r) namens Humanitas ontvingen van voorzitter Mario Kruijt het geld om binnen de missie van TheDutch4Kids Supporting the Future hun bijdrage te doen.