ANBI-Status

TheDutch4Kids werkt onder de ANBI-status (RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 820622801). Een officiële status voor stichtingen zonder winstoogmerk, waarmee de professionaliteit en transparantie van de stichting zijn gewaarborgd. Partnerstichtingen die door middel van gelden door TheDutch4Kids worden ondersteund, dienen tevens in het bezit te zijn van een ANBI-status, dan wel reeds met een aanvraagprocedure te zijn gestart. Publicatie van de exploitatiebegroting is onderdeel van deze erkenning.

Bij vragen over het financieel verslag kunt u contact opnemen met de penningmeester.

 

Klik hier om de balans per 31 december 2019 en winst- en verliesrekening over 2019 te downloaden

Klik hier om de balans per 31 december 2018 en winst- en verliesrekening over 2018 te downloaden

Klik hier om het beleidsplan van TheDutch4Kids te downloaden

Klik hier om het financieel verslag van 2017 te downloaden

Klik hier voor de toelichting financieel verslag 2017

Klik hier om het financieel verslag van 2016 te downloaden

Klik hier om het financieel verslag van 2015 te downloaden