Organisatie

De organisatie van de Charity Day op The Dutch is in handen van TheDutch4Kids. Samen met medewerksters van Membership Services van The Dutch en vrijwilligers zet de stichting zich op geheel belangeloze wijze in voor een zo hoog mogelijke financiële bijdrage. Met dit resultaat worden (inter)nationale en lokale initiatieven ondersteund die passen in de visie van TheDutch4Kids.