Partnerstichtingen 2018

Er zijn criteria verbonden aan een partner- en gunningstichting.

De partnerstichtingen zijn:

 

Gebundelde krachten drie kinderziekenhuizen

De beste toekomst voor een te vroeg geboren kind

In Nederland wordt één op de zeven kinderen te vroeg geboren, dat wil zeggen voor de 37ste week van de zwangerschap.  Jaarlijks worden in Nederland 700 baby’s zelfs al vóór een zwangerschapsduur van 28 weken geboren.  Deze kinderen worden opgenomen op de afdeling Intensive Care Neonatologie van één van de academische kinderziekenhuizen.

 

Speciaal voor TheDutch4Kids bundelen wij onze krachten: Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam. Gezamenlijk maken wij ons sterk om kinderen de beste kwaliteit van leven te geven. Dat kunnen we alleen met uw hulp. Dankzij donaties is belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk en financieren we projecten die innovatieve zorg op topniveau mogelijk maken.

De opbrengst van dit golftoernooi gaat naar een betere toekomst voor te vroeg geboren kinderen. Sommige kinderen komen al bij 24 weken ter wereld en zijn zo groot als een handpalm en hebben een gewicht van soms onder de 500 gram. Deze groep kinderen heeft gelukkig een steeds grotere overlevingskans, maar staat direct bij de geboorte al op flinke achterstand. Door middel van onderzoek kunnen we beter inzicht krijgen in de ontwikkeling van deze kinderen, zodat we problemen kunnen voorkomen of beperken.

Wij danken u voor uw steun om deze kwetsbare kinderen een kans te geven op een gezondere toekomst!


Sikkelcelfonds

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte die gekenmerkt wordt door ernstige bloedarmoede en het optreden van ondragelijke pijnaanvallen (sikkelcelcrisen). Na verloop van tijd raken alle organen beschadigd.

Ieder jaar worden er wereldwijd 300.000 kinderen met sikkelcelziekte geboren. In 2050 zal dit aantal naar schatting oplopen naar 400.000. Mensen met sikkelcelziekte kunnen al op jonge leeftijd te maken krijgen met hersen- en botinfarcten, nierschade, hartfalen en ernstig verlopende infecties. Patiënten met sikkelcelziekte overlijden vaak veel te jong.

Stichting het Sikkelcelfonds is opgericht in 2017 en wil meer aandacht genereren voor de oplossing van de sikkelcelziekte. Met behulp van donaties wil het Sikkelcelfonds baanbrekend, wetenschappelijk onderzoek financieren, om zo in de toekomst deze slopende en pijnlijke ziekte te genezen.

www.hetsikkelcelfonds.nl