Partnerstichtingen 2015

Cambodja is een erg arm land, en kinderen zijn daarbij altijd een kwetsbare groep. Het kindertehuis Acodo zet zich in voor weeskinderen en andere kansarme kinderen in de provincie Siem Reap. In het kindertehuis wonen 40 tot 60 kinderen. Naast het kindertehuis zet Acodo zich in voor de zeer arme gezinnen in het noorden van Cambodja. Acodo is gestart met het programma “Indigent Family Support & Community Training Centres”. Een van de prioriteiten is de ondersteuning van twaalf gerichte districten in de provincie Siem Reap, waar de inwoners in extreme armoede leven. Empowerment van de plattelandsbevolking van Cambodja op het basisniveau is van vitaal belang, zodat zij hun eigen leven kunnen verbeteren. Het programma is opgezet om zelfredzaamheid en duurzame productie van voedsel te bevorderen.
Stichting Acodo Nederland ondersteunt het kindertehuis Acodo in Cambodja. Onze betrokkenheid dateert van 2009, en de Stichting Acodo Nederland is opgericht in 2011.
Door het oprichten van de stichting, en de toename van financiële middelen, zijn wij in staat om grotere projecten aan te pakken. Zo hebben wij een belangrijk aandeel gehad in het opzetten van de Acodo Farm, die op termijn inkomsten moet genereren voor hun activiteiten, en een nieuwe keuken met overkapping en toiletten laten bouwen, zodat de kinderen samen maaltijden kunnen gebruiken.

 

Het Jongeren Collectief Suriname krijgt financiële steun. Door trainingen komen de kinderen sterker en positiever in het leven te staan. Voor (veel) kinderen waarvan de ouders geen geld hebben, biedt de NTI NLP Foundation gelukkig uitkomst. NTI NLP-trainers helpen hierbij (vrijwillig) en leiden tegelijkertijd Surinaamse trainers op. De jeugd heeft immers de toekomst!

 

 

Dag en nacht moeten duizenden meisjes tussen de 4 en 18 jaar proberen te overleven in verschillende steden in India. Ze lopen gevaar om op welke manier dan ook te worden misbruikt. Net als ieder kind hebben zij behoefte aan huisvesting, zorg en onderwijs. Met de opvang in Rainbow homes worden deze straatkinderen, schoolkinderen. Doordat er grote aantallen kinderen zijn die op straat leven wordt het probleem grootschalig en op een georganiseerde manier aangepakt. Door kinderen op te vangen kunnen ze hun persoonlijkheid en talenten ontwikkelen en op deze manier bouwen aan een toekomst. Dit project voor de zogenaamde ‘rainbow’ kinderen zorgt voor onderdak en onderwijs binnen scholen met andere kinderen. Samen krijgen ze er les en leren ze met en van elkaar. In Kushi home in Delhi worden jaarlijks zo’n 100 kinderen opgevangen.

 

De Robert Kalkman Foundation laat kinderen met kanker en/ of een lichamelijke beperking kennis maken met de fascinerende wereld van Golf. Ook hun broertjes / zusjes / vriendje/ vriendinnetje kunnen meedoen met de Golf Fun clinics. Door het plezier,ontspanning,afleiding , frisse lucht en het competitie element leven de kinderen helemaal op en ontstaan nieuwe vriendschappen.
De RKF wil de kinderen en jongeren een onvergetelijke dag bezorgen en hierdoor de kwaliteit van hun leven verbeteren en de mogelijkheid bieden een nieuwe sportuitdaging aan te gaan tijdens of na ziekte.
Voor de ouders is dit een bijzondere en indrukwekkende ervaring en geeft het de kinderen veel kracht en energie om door te gaan

 

 

Educate a boy and you educate the man.
Educate a girl and you educate a family, a community, a nation.
Er zijn maar weining meisjes uit de rurale gebieden van de Hoge Atlas in Marokko die de kans krijgen om na de basis school hun schoolopleiding te vervolgen. Dit betekent dat ruim 80% van alle marokkaanse meisjes en vrouwen in deze rurale gebieden analfabeet zijn.
De afstand van huis tot de dichtsbijzijnde middelbare school is vaak 4 tot 8 uur lopen per dag. Ouders vinden dit onveilig voor hun dochters en daardoor blijven de meeste meisjes thuis. Sommigen trouwen dan op zeer jonge leeftijd, zonder kans op een betere toekomst.

Education for All (EFA) richt zich met name op meisjes uit zeer arme gezinnen die ver weg wonen en die zonder EFA geen kans zouden hebben op vervolgonderwijs. EFA bouwt en managed internaten voor deze meisjes in die plaatsen waar zich een middelbare school bevindt en hiermee creëren wij de mogelijkheid voor een aantal meisjes uit de regio op een vervolgopleiding.

In 2007 is EFA gestart met het eerste internaat in Asni met plaats voor 36 meisjes.
En in september 2015 openen we het vijfde internaat met plaats voor ca. 50 meisjes.
In totaal biedt EFA dan met de start van het komende schooljaar plaats aan 168 meisjes in  5 internaten met 18 meisjes op de Universiteit.

Met een slagingspercentage van meer dan 90% draagt EFA haar steentje bij aan de ontwikkeling van de huidige en toekomstige generatie van meisjes en vrouwen in de rurale gebieden.

Verandering begint bij onderwijs voor meisjes