Golfen met een ander doel*

Bron: Magazine van The Dutch

Ieder jaar vindt er een bijzonder event op The Dutch plaats ten bate van kinderen die in moeilijke omstandigheden moeten opgroeien. Teams spelen een wedstrijd, gevolgd door een diner en een veiling, die samen met een loterij een flink bedrag opbrengen dat een uitstekende bestemming krijgt.

Twaalf jaar geleden startte Made in Scotland een samenwerking met de stichting Net4Kids. In het begin werd met name een school in India ondersteund. De kinderen van deze school, veelal ondervoed gebracht door ouders om beter te kunnen bedelen, waren bijna geheel afhankelijk van de donatie. Het geld werd bijeen gebracht door teams, die betaalden voor een golfdag van Made in Scotland, gevolgd door een diner en een veiling met uiteenlopende items. Gedurende tien jaar werd dit mooie initiatief in stand gehouden.

Vorig jaar werd een stichting in het leven geroepen, die het idee nieuw leven inblies:
De TheDutch4Kids met David Burnside als verantwoordelijke vanuit Made in Scotland. Voorzitter en drijvende kracht is Mario Kruijt met, naast David, als medebestuursleden Ingrid Catrijn, Peter van Rooijen, Stephan Glerum, Jan van Vuren en Albert de Joode. Tijdens de dag voor deze stichting stelde The Dutch de baan de gehele dag gratis ter beschikking. Gerrit Greveling schreef alle leveranciers aan om eten en drinken te sponsoren en er werden vele personen en instellingen benaderd om items voor de veiling te leveren. Op deze manier werden de kosten tot een minimum beperkt en bracht de dag liefst € 120.000,- op. Dit geld werd aan drie stichtingen overgedragen: Net4Kids, de Robert Kalkman Stichting, die golf clinics geeft aan kinderen die getroffen zijn door kanker of een beperking, en de NTI-NLP Foundation van Bouke de Boer, die kinderen in nood over de hele wereld helpt.

Lees meer: Golfen met een ander doel*